Trainingen / workshops

Zonder training over wat werkt kan er geen blijvende verandering en verbetering ontstaan. Training en workshops helpen je aan eenvoudige handvatten die toepasbaar zijn, waardoor:

  • je effectiever kunt omgaan en kunt ontwikkelen bij eigen verdriet, verlies en trauma ervaringen;
  • je kinderen, jongeren of volwassenen waar je mee werkt of leeft effectiever kunt helpen functioneren om de beste versie van zichzelf te worden;
  • alle leerlingen, dus ook ‘zorgleerlingen’ inclusief onderwijs geboden krijgen;
  • emotiehantering, weerbaarheid en gedrag worden verbeterd.

Wie mijn verhaal gaat leren kennen, zal in zijn eigen verhaal beginnen te geloven!